Klement Maria Hofbauer

01.08.2018

Klement Maria Hofbauer (Dvořák) se narodil jako devátý z dvanácti dětí 26. 12. 1751 do česko-německé rodiny v Tasovicích u Znojma. Při křtu dostal jméno Jan.

Otec Petr Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic a v Tasovicích převzal hospodářství a řeznictví. Matka Marie Dvořáková roz. Steerova, ovdověla, když bylo Janovi šest a půl roku. Z jedenácti sourozenců se dospělosti dožili jen tři starší bratři a sestra Barbora.

Jako šestnáctiletý se Jan začal učit pekařskému řemeslu u mistra Dobeše ve Znojmě. Ještě před uplynutím učňovské doby se vydal s kamarádem na pěší pouť do Říma. Po návratu v r. 1770 si našel práci v klášteře premonstrátů ve Znojmě - Louce. Netrvalo dlouho a Jan se svým kamarádem opět vydává na cestu k jihu. V Itálii strávil půl roku jako poustevník a přijal jméno Klement Maria. Vrací se jako jednadvacetiletý muž a přijímá možnost navštěvovat klášterní školu znojemských premonstrátů. Po opuštění kláštera v r. 1777 strávil opět nějaký čas jako poutník, poustevník a pekař. Klementovi bylo už skoro třicet let, když odešel do Vídně a našel si práci v pekařství "U železné hrušky". Zvláštní shodou okolností získal finanční podporu a pustil se ve Vídni do studia teologie. Zde se spřátelil s českým rodákem Tadeášem Hýblem, se kterým v Římě r. 1784 společně vstoupili do řeholní kongregace redemptoristů a následující rok byli vysvěceni na kněze.

R. 1785 byli společně vysláni z Itálie dál do Evropy. Měli se pokusit o založení nového kláštera. V únoru r. 1787 se dostali až do Varšavy. Zde Klement přijímá duchovní správu v kostele sv. Benona a zakládá klášter. Pak následovaly kláštery další a Klement Maria bděl nad nimi jako generální vikář řeholní společnosti. Vedle zakládání a vedení řeholních domů věnoval hlavní zájem pastoraci a jeho pobyt ve Varšavě lze označit za nepřetržité lidové misie. S mladými různých národností rozvíjel nejen duchovní ale i sociálně charitativní činnost, takže od mnohých byl nazván apoštolem Varšavy. Brzy se stal vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a ochráncem chudých. Během svého působení ve Varšavě podnikal i daleké cesty po Evropě a usiloval o založení dalších klášterů pro spolubratry, kterých přibývalo. V roce 1808 však přišel zvrat. Jen pár měsíců poté, co Varšavu obsadila francouzská vojska, byli redemptoristé na rozkaz císaře Napoleona z města vyhnáni.

Sedmapadesátiletý Klement přišel o všechno, co v životě budoval. Vydal se na cestu do Vídně, kde znal několik přátel. Zde měl strávit ještě třináct let života. I když ho policie bedlivě sledovala, držel nad ním ochrannou ruku arcibiskup Hohenwart. První Klementovo působiště ve Vídni bylo v minoritském kostele a od r. 1813 mu arcibiskup svěřil kostel sv. Voršily i s vedením řeholnic. Klement horlivě rozvíjel svůj apoštolát a měl velký vliv na prostý lid i studenty a intelektuály. Stal se rádcem některých biskupů, spisovatelů, umělců a konvertitů. Mnohé přivedl k duchovnímu povolání, zejména mezi redemptoristy. Přes významné osobnosti (byl poradcem bavorského korunního prince Ludvíka) měl vliv i na řešení církevních otázek na Vídeňském kongresu (1814-15). Klementův hlavní úkol, založit klášter redemptoristů mimo Itálii, však zůstával nesplněný. Jeho pozemská pouť se uzavřela 15. března 1820 ve Vídni. Teprve po jeho smrti 19. dubna povolil rakouský císař František I. působení kongregace redemptoristů na svém území. Pohřben byl na hřbitově Maria-Enzersdorf, odkud v roce 1862 byly jeho ostatky přeneseny do redemptoristického kostela Maria Stiegen.

V r. 1888 byl Klement blahořečen Lvem XIII., a v roce 1909 kanonizován Piem X., od r. 1913 je patronem pekařů a od r. 1914 patronem Vídně. V Česku slaví svátek 20. května.

Atributy: růženec, chleba

Klement Maria Hofbauer byl mužem víry, ale i humoru. Jeho vtip byl svérázný, jemně sarkastický až šokující. Obzvlášť rád zesměšňoval lidskou marnivost. Měl zvláštní dar obracet umírající k Bohu. Nenáviděl nepoctivost a podvody. Miloval apoštolskou horlivost spojenou s láskou k modlitbě, obětavou službu druhým a radostnou mysl.

Svatý Klemente Maria Hofbauere, pros za nás!