Oprava věžních hodin

Věžní hodiny

Za finanční podpory Obce Starovice, farníků a Římskokatolické farnosti Starovice proběhla v minulých měsících dlouhodobě plánovaná oprava dominanty obce - věžních hodin a výměna hodinového strojku.

Opravu realizovala společnost Věžní hodiny Valla z Vyškova.

Cena výměny ciferníků a hodinových strojků byla stanovena na 170 000,- Kč.

Opravu hodin finančně podpořili: Obec Starovice        120 000,- Kč, Vinařská společnost Starovice 5 000,- Kč a Spolek Starovických bab 5 000,- Kč.

Dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

Průběh opravy:

6.11.2018 byly namontovány nové ciferníky. Na montáži jednoho z ciferníků se podíleli hasiči z Židlochovic, jelikož disponují technikou a 30 metrovým žebříkem. Zbylé 3 ciferníky se montovali pomocí výsuvné 21 metrové plošiny z Hustopečí. Rovněž byly namontovány hodinové polostrojky

V dalším kroku opravy 30.11.2018 byly namontovány a napojeny hřídele polostrojků.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na brigádě spojené s úklidem po bouracích pracích

Před opravou

Odstraněné ciferníky i hodinový stroj