Historie

Kostel svatého Jiří a svatého Mikuláše

První písemná zmínka o kapli ve Starovicích pochází z roku 1476 a další písemnost z roku 1494 se zmiňuje o kapli zasvěcené sv. Jiří. Výraznou změnu prodělala kaple v roce 1592, kdy byla přistavěna hranolovitá věž, v níž byly umístěny čtyři zvony. Kaple tím získala statut kostela. Postupem času však kostel chátral a proto byl roku 1791 od základů přestavěn. Z původní stavby zůstala pouze věž. Tehdy byl nový kostel zasvěcen sv. Jiřímu a sv. Mikuláši. Největší přestavbou prošel kostel v roce 1885, kdy byl kostel podstatně rozšířen a získal v podstatě dnešní podobu. Další oprava kostela proběhla v roce 1911. V průběhu Velké války byly z kostela zrekvírovány zvony, které byly v roce 1924 nahrazeny třemi zvony novými, které vyrobila brněnská firma Hillers Vitve und Sohn.

Poslední opravy kostely proběhly v letech 1996-99.

Podrobnější informace naleznete na stránkách obce.