Ohlášky

Pořad bohoslužeb v květnu 2019 

Příležitost ke svátosti smíření vždy 30 minut před začátkem bohoslužby.


Příležitostná oznámeníKOSTEL SV. VÁCLAVA A SV. ANEŽKY ČESKÉ

 • 18:00 - 18:45
  Mše svatá se zpěvy
  Noc kostelů začneme mší s hudebním doprovodem skupiny Srdce
 • 19:00 - 21:00
  Pojďme se seznámit s patronkou našeho kostela
  V listopadu uplyne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Pojďme ji poznat v kvízu pro děti i dospělé.
 • 19:00 - 22:30
  Výstava příspěvků výtvarné soutěže "Hustopečský kostel včera, dnes a zítra"
  V 19:00 bude ve farní kavárně vyhodnocení soutěže výtvarných prací.
 • 19:00 - 22:30
  Letem světem života farnosti ve fotografiích
  Letmý pohled do života naší farnosti od posvěcení kostela do dnešních dní.
 • 19:00 - 22:30
  Farní kavárna
  V suterénu kostela je možnost malého občerstvení.
 • 19:30 - 21:00
  Na slovíčko s otcem Janem
  Náš otec Jan vás bude očekávat v kostele ve zpovědnici nejen ke svátosti smíření, ale třeba i jen tak, na krátký rozhovor či povzbuzení.
 • 21:00 - 21:45
  Pojď, teď je ten čas Jej chválit
  Meditace doprovázená promítáním modliteb a zpěvy skupiny Srdce ze Šakvic.
 • 22:00 - 22:30
  Na dobrou noc
  Závěr Noci kostelů v Hustopečích bude patřit budoucí generaci našich varhaníků.

KAPLE SV. ROCHA NA KŘÍŽOVÉM KOPCI

 • 19:00 - 21:00
  Prohlídka kaple sv. Rocha
  Zažijme si krásnou scenérii přírody a architektury.

DĚCKANÁDA 2019

v sobotu 8.6.2019 od 9,00 hodin v Hustopečích.

Přihlášky on-line www.deckanada.cz