Ohlášky

MŠE SVATÁ

pondělí v 17,00 hodin

neděle v 8,00 hodin

Příležitost ke svaté zpovědi obvykle 30 minut před začátkem bohoslužby. 


Pořad bohoslužeb v týdnu od 18.6. - 24.6. 2018

v pondělí 18.6.2018 nebude mše svatá

středa 20.6.2018 Adorační den farnosti a mše svatá od 18,00 hodin za Marii Křemečkovou, rodiče a bratra

neděle 24.6.2018 Slavnost narození sv. Jana Křtitele                           mše svatá od 8,00 hodin za rodiče Hákovy, Kučerovy a celý rod

Pořad bohoslužeb červen 2018  

Příležitostná oznámení: