Ohlášky

MŠE SVATÁ

pondělí v 17,00 hodin

neděle v 8,00 hodin

Příležitost ke svaté zpovědi obvykle 30 minut před začátkem bohoslužby. 


Pořad bohoslužeb v týdnu od                     13.8. - 19.8. 2018

pondělí 13.8.2018 není mše svatá

středa 15.8.2018 Svátek Nanebevzetí Panny Marie mše svatá v 17 hodin za rodiče Vojtěškovy a syna

neděle 19.8.2018 20. neděle v mezidobí mše svatá      v 8 hodin za Stanislava Málka a dvoje rodiče


Pořad bohoslužeb srpen 2018  

Příležitostná oznámení

Hodová mše svatá 25.8.2018 v 11,00 hodi
Hodová mše svatá 25.8.2018 v 11,00 hodi
8.9.2018 Pěší pouť do Žarošic
8.9.2018 Pěší pouť do Žarošic