generální oprava varhan

Generální oprava varhan v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše

Nástroj firmy Rieger z let 1904 - 1905 je v současné době nehratelný, napadený červotočem. Zvukový doprovod liturgií dnes z kůru zajišťují přenosné klávesy s reproduktory. Farnost Starovice se proto rozhodla přistoupit k dlouhodobě plánované a finančně velmi nákladné generální opravě varhan v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše

Záměrem a přáním investora je vyčištění, obnova řádného chodu nástroje, naladění píšťalového fondu a drobné intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků. Vzhledem k původnosti nástroje a jeho stáří bude oprava probíhat v restaurátorském režimu.

Z výběrového řízení na dodavatele restaurátorských varhanních prací, které bude uzavřeno 3.12.2018, vzejde předpokládaný termín zahájení prací i celková cena opravy.

Varhany jsou právem nazývány královským nástrojem, abychom i my mohli jednou uspořádat adventní varhanní koncert a zprostředkovat tak i Vám neopakovatelný hudební zážitek, je nutné udržet a opravit dědictví našich předků. Každý z nás se tak může k opravě připojit a spojit tak naše síly nad společným dílem, které jednou předáme dalším generacím. 

Přispívat na opravu varhan můžete prostřednictvím předem avizovaných sbírek v kostele, osobně duchovnímu správci nebo na účet farnosti Starovice 236329988/0300, do textu uveďte "sbírka varhany". 

Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať! 

Při sbírce na opravu varhan vyhlášenou na 25.11.2018 bylo vybráno 7 000,-  Kč. 

O historii, ale i současnosti jedné z nejvýznamnějších varhanních firem v České republice si můžete přečíst zde