generální oprava varhan

Generální oprava varhan v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše

Nástroj firmy Rieger z let 1904 - 1905 je v současné době nehratelný, napadený červotočem. Zvukový doprovod liturgií dnes z kůru zajišťují přenosné klávesy s reproduktory. Farnost Starovice se proto rozhodla přistoupit k dlouhodobě plánované a finančně velmi nákladné generální opravě varhan v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše

Záměrem a přáním investora je vyčištění, obnova řádného chodu nástroje, naladění píšťalového fondu a drobné intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků. Vzhledem k původnosti nástroje a jeho stáří bude oprava probíhat v restaurátorském režimu.

Z výběrového řízení na dodavatele restaurátorských vzešel vítězně varhanářský ateliér Tomáše Jeřábka z Brna. Cena díla byla stanovena na 650 000,- Kč. 

Realizaci projektu generální opravy varhan podporuje Nadace ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila farnosti Starovice poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení Podpora regionů v částce 400 000 Kč.


Obec Starovice schválila poskytnutí příspěvku 100 000,- Kč z rozpočtu obce. Dalším významným donátorem je anonymní dárce, který přispěl částkou 20 000,- Kč. Farnost Starovice se bude na opravě podílet částkou 130 000,- Kč.

Varhany jsou právem nazývány královským nástrojem, abychom i my mohli jednou uspořádat adventní varhanní koncert a zprostředkovat tak i Vám neopakovatelný hudební zážitek, je nutné udržet a opravit dědictví našich předků. Každý z nás se tak může k opravě připojit a spojit tak naše síly nad společným dílem, které jednou předáme dalším generacím. 

Přispívat na opravu varhan můžete prostřednictvím předem avizovaných sbírek v kostele, osobně duchovnímu správci nebo na účet farnosti Starovice 236329988/0300, do textu uveďte "sbírka varhany". 

Děkujeme za Vaše příspěvky.

O historii, ale i současnosti jedné z nejvýznamnějších varhanních firem v České republice si můžete přečíst zde. P