blog

 

Svatý Isidor

09.08.2018

Svatý Isidor z Madridu. Žil v 11. - 12. století. Narodil se roku 1082 (podle jiných verzí 1070 nebo 1080) u Madridu chudým a zbožným rodičům. Musel jim pomáhat na poli, takže se nikdy nenaučil číst ani psát. Zato byl zbožný a měl dobré srdce.

Klement Maria Hofbauer (Dvořák) se narodil jako devátý z dvanácti dětí 26. 12. 1751 do česko-německé rodiny v Tasovicích u Znojma. Při křtu dostal jméno Jan.

Svatý Martin

01.08.2018

Svatý Martin je jedním z nejznámějších světců. Je uctíván v západním i východním křesťanství. Přestože Martin Tourský žil ve 4. století víme o jeho životě poměrně dost. Zásluhu na tom má především jeho žák, historik Sulpicius Severus (362-420), který sepsal jeho obsáhlý životopis. Další cenné písemné svědectví zanechala svatá Paulina z Noly a další...