blog

 

Svatý Gothard

19.11.2018

Narodil se roku 960 v Reichersdorfu v pasovské diecézi v Bavorsku. Jeho otec hospodařil na pozemcích blízkého kláštera Niederaltaich. V klášterní škole získal první vzdělání a stal se oblíbeným pro svou inteligenci i dobrotu srdce. Tam si ho také všiml při své návštěvě solnohradský arcibiskup Fridrich a vzal ho k sobě. Zajistil mu další vzdělání a...

Svatý David

17.11.2018

Žil v Judeji kolem r. 1000 př. Kr. Nejprve jako pastýř, pak bojovník a dvorní zpěvák, později král, svůdce žen a kající ctitel Hospodinův. Již jako mladík byl pomazán na krále, později sklízel mnohá vítězství a bylo mu předpovězeno, že z jeho potomstva vzejde ten, jehož království potrvá navěky (-Mesiáš). David smířil všechny izraelské kmeny a...

Svatá Cecilie

05.09.2018

Ve skutečnosti o ni víme jen velmi málo, patří k nejznámějším a nejctěnějším mučednicím z dob římského pronásledování křesťanů, svatá katolické i pravoslavné církve. Žila v Římě pravděpodobně 2. až 3. století

Notburga se narodila r. 1265 v Rattenbergu v Tyrolích na území Rakouska. Rodiče žili v chudobě, otec byl kloboučníkem. V rodině panovala křesťanská výchova a Notburga byla od dětství vedena k poctivé práci, zbožnosti a k dalším ctnostem. Byla vychována k poslušnosti, pokoře a vlídnému postoji ke všem lidem. Proto se v obci stala brzy oblíbenou. V...

Svatá Františka Římská (vlastním jménem Francesca Bussa de' Leonori) se narodila kolem roku 1384, pocházela ze vznešené a zámožné rodiny. Už v 11 letech se rozhodla, že vstoupí do kláštera, rodiče nesouhlasili a v 13 letech ji provdali za velitele papežského vojska Lorenza de Ponziani. Manželství bylo šťastné, neboť Vavřinec (Lorenzo) svou ženu...

Svatý Isidor

09.08.2018

Svatý Isidor z Madridu. Žil v 11. - 12. století. Narodil se roku 1082 (podle jiných verzí 1070 nebo 1080) u Madridu chudým a zbožným rodičům. Musel jim pomáhat na poli, takže se nikdy nenaučil číst ani psát. Zato byl zbožný a měl dobré srdce.

Klement Maria Hofbauer (Dvořák) se narodil jako devátý z dvanácti dětí 26. 12. 1751 do česko-německé rodiny v Tasovicích u Znojma. Při křtu dostal jméno Jan.

Svatý Martin

01.08.2018

Svatý Martin je jedním z nejznámějších světců. Je uctíván v západním i východním křesťanství. Přestože Martin Tourský žil ve 4. století víme o jeho životě poměrně dost. Zásluhu na tom má především jeho žák, historik Sulpicius Severus (362-420), který sepsal jeho obsáhlý životopis. Další cenné písemné svědectví zanechala svatá Paulina z Noly a další...