PULS

PULS

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Farnost Starovice podporuje 5 donátorů. 


Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017:

Stanovená výše příspěvku farnosti do fondu  celkem           17 738,- Kč

                                   -  z toho sbírka 24.9.2017                          5 000,- Kč

                                   -  příspěvky donátorů                                3 365,- Kč                      


Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018:      (stav k 27.7.2018)

Výše příspěvku dosud nebyla stanovena                                      ---,- Kč

                                        Sbírka 3. neděle v září                              ---,- Kč

                                         Příspěvky donátorů                              4 100,- Kč


Pokud dary donátorů přesáhnou stanovenou výši příspěvku farnosti, budou automaticky započítávány do následujícího roku. 


Podpořte starovickou farnost a brněnskou diecézi, přidejte se k nám, rozšiřte naši rodinu malých dárců!

Registrujte se prostřednictvím: 

  • přihlášky vhozené do boxu v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše umístněné na stolečku u vchodu
  • elektronicky

Bližší informace o fondu naleznete na stránkách PULS, kanálu youtube i facebooku.

Kontaktní osobou Fondu PULS ve farnosti Starovice je Katka Baráková, která Vám pomůže s registrací a poskytne bližší informace o jeho významu i fungování.  e-mail: Kfrankova@seznam.cz